16October2021

You are here: Home Workshop 24 - 10 - 2012

Eλπίδες ρευστότητας από τον αναπτυξιακό Το ΙNVEST IN GREECE συζητά με τους επενδυτές

Στον Αναπτυξιακό Νόμο, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους για την παροχή ρευστότητας, ολοένα και περισσότεροι επενδυτές. Σε θετική εξάλλου κατεύθυνση, θεωρούνται οι βελτιώσεις, που είτε έχουν ήδη υιοθετηθεί ή βρίσκονται αυτές τις μέρες υπό συζήτηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στον Αναπτυξιακό. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το αίτημα για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον κορυφώνεται με φόντο το σημερινό άνυδρο χρηματοδοτικό τοπίο. 

Τα παραπάνω είναι ορισμένα από τα βασικά συμπεράσματα του Work-shop με θέμα τον αναπτυξιακό νόμο ως μέσον για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης που οργανώθηκε τις προάλλες στο πλαίσιο των εργασιών του διήμερου χρηματοδοτικού φόρουμ με θέμα «Η χρηματοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα».

Με συντονιστή τον Διευθυντή Μονάδας Υποστήριξης Επενδυτών του INVEST IN GREECE κ. Γιάννη Ρέτσα, οι επενδυτές ειδικά του ενεργειακού τομέα είχαν την ευκαιρία να κάνουν προτάσεις, επισημάνσεις, αλλά και ερωτήσεις σε σχέση με τον Νόμο, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε στάδιο δημόσιας διαβούλευσης.

Από τις συνολικότερες παρεμβάσεις που έγιναν, προέκυψε, ότι βελτιώσεις ήδη δρομολογημένες όπως η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο σε κλειστές ημερομηνίες, η παροχή δυνατότητας επιλογής μεταξύ επιχορήγησης κι επιδότησης, η επέκταση του προγράμματος σε κέντρα αποκατάστασης, η δυνατότητα χρήσης ενός καλύμματος ρευστότητας αντί της εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες  βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση.

Σε σχέση με τις παρεμβάσεις επενδυτών με ίδια εμπειρία από τη λειτουργία του αναπτυξιακού ξεχώρισαν οι παρακάτω τοποθετήσεις:

 

Προτάσεις επενδυτών για τον αναπτυξιακό

1Ο κ. Δημήτρης Βαρβιτσιώτης, Διευθυντής Λειτουργιών του Ομίλου Solar Cells Hellas, ενός καθετοποιημένου ομίλου παραγωγής ηλιακών κυψελών και ηλιακών πάνελ με αμερικάνικη τεχνολογία, ο οποίος διαθέτει επίσης ιδιόκτητους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αλλά και πελατών, εστίασε, όπως κι άλλοι επενδυτές στην ανάγκη για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. «Σωστό θα ήταν η στρατηγική και οι βασικές αποφάσεις να λαμβάνονται από μια διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων, ένα διϋπουργικό όργανο που θα αποφασίζει τις όποιες μεταβολές κατά τρόπο συντεταγμένο. Δεν είναι σωστό ο κάθε υπουργός να αλλάζει ό,τι θέλει όπως θέλει». Γι΄αυτό και είναι άμεση άμεσα ανάγκη, οι κανόνες λειτουργίας να ισχύουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια μιας νέας επένδυσης.

 

Περί ίδιας συμμετοχής

Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του αναπτυξιακού νόμου ο εκπρόσωπος του ομίλου Solar Cells Hellas πρότεινε:

Α) Να γίνονται αποδεκτές ως τεκμήριο ιδίας συμμετοχής αξίες που προκύπτουν από συμβόλαια σταθερής απόδοσης, διότι η παροχή στοιχείων δεσμευμένων ποσών ιδίας συμμετοχής με τα σημερινά δεδομένα αποτελεί παράγοντα αρνητικό για την υποβολή σχεδίων.

Β) Να αξιολογείται το επίπεδο της ικανότητας του φυσικού προσώπου ανεξαρτήτως ποσοστού μετοχικής συμμετοχής, γιατί πολλές φορές αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να υποβάλουν οι ίδιοι αναπτυξιακό σχέδιο επένδυσης.

Γ) Να υπάρχει δεύτερος βαθμός αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου που μπορεί να του λείπουν στοιχεία με τη συμπλήρωσή τους εντός π.χ. ενός εξαμήνου για σχέδια που έχουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή αξία αντί να απορρίπτονται.

Δ) Να είναι ανοιχτές οι ημερομηνίες υποβολής και τα σχέδια να αξιολογούνται όχι συγκριτικά αλλά με βάση την ιδιαίτερη συνεισφορά τους για την ανάπτυξη της περιοχής που αφορούν.

 

Ορίζοντας 10ετίας για ένα σοβαρό business plan

2Το αίτημα για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον διατύπωσε και ο κ. Ευθύμιος Στίγγας, διευθυντής ανάπτυξης της Greentech, γερμανικής εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και αναπτύχθηκε πρόσφατα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να προσθέσει, ότι ενώ ο επενδυτικός νόμος δεν έχει υποφέρει ιδιαίτερα από συνεχείς αλλαγές, η διαδικασία του fast track έχει ήδη αλλάξει δύο φορές, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις αλλαγές του φορολογικού πλαισίου να παράγεται αστάθεια και αίσθηση ανασφάλειας για όποιον θέλει να επενδύσει.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος όμως είναι ευέλικτος, και με πολλά πλεονεκτήματα ως ένα χρηστικό εργαλείο. Σε σχέση ειδικά με τις ΑΠΕ υπάρχει βέβαια το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε ο νόμος να τις επιδοτεί, από τη στιγμή όμως που παρέχεται στον επενδυτή η επιλογή να πάρει επιδότηση ή εγγυημένη τιμή, αυτό δεν έχει τόση σημασία. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα των εγγυητικών για τις οποίες ζητείται 4.5% επιτόκιο, όσο δηλαδή το ύψος του παλαιού κόστους χρηματοδότησης...

Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι η σταθερότητα – σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας ή 20ετίας κινείται η απαίτηση για ένα σοβαρό business plan – όμως αυτή λείπει λόγω του πολιτικού κόστους που υπήρχε μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα είναι οι επιπτώσεις που έχει για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά που είχαν χρηματοδοτηθεί από την ATE Leasing (θυγατρική μέχρι πρότινος της ΑΤΕBank) η πρόσφατη αναδιάρθρωση της μητρικής τράπεζας: με την εκκαθάριση της ATE Leasing όλα ξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα και οι κατασκευαστές βρέθηκαν να αναλαμβάνουν το κόστος σύνδεσης. Σε ένα τέτοιο σκηνικό δεν είναι τυχαία η πρόσφατη δραστηριοποίηση κάποιων distress funds στην Ελλάδα, όχι πως αυτό είναι κακό αλλά είναι ενδεικτικό του πώς αντιμετωπίζεται η χώρα.

Γι΄αυτό, κατά τον εκπρόσωπο της Greentech «Χρειαζόμαστε επειγόντως μια εθνική πολιτική, που δεν θα αναιρεί θέσεις απασχόλησης που έχουν ήδη δημιουργηθεί όπως στην περίπτωση της βιομηχανίας των φωτοβολταϊκών, θα λαμβάνει υπόψη την τεχνογνωσία των Ελλήνων επιστημόνων και θα παρέχει μια διαρκή υποστήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. Και μάλιστα, σε μία περίοδο στην οποία μόλις ξεκίνησε να αποενοχοποιείται η ιδιωτική επιχειρηματικότητα στο επίπεδο της κοινωνίας.

 

Αξιόλογες βελτιώσεις

3Ο κ. Κ. Λυγούρας, διευθυντής διαχείρισης επενδυτικών έργων της “Noisis Σύμβουλοι Ανάπτυξης”, που διαχειρίζεται επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών, αιολικών, logistics, μεταποίησης και ξενοδοχειακών μονάδων, έκανε την παρουσίαση του αναπτυξιακού νόμου 3908/11 και των πρόσφατων αλλαγών – που υιοθετήθηκαν από την πολιτική αρχή, όπως είχε εξηγήσει νωρίτερα ο Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύσεων κ. Σελέκος, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά εν μέσω εμβάθυνσης της κρίσης. 

Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτεί ο αναπτυξιακός νόμος, είπε το στέλεχος της Noisis, εντάσσονται στα προγράμματα Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Γενική Επιχειρηματικότητα. Τα είδη ενίσχυσης που προβλέπονται είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή η δωρεάν παροχή χρηματοδοτικού ποσού, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και φοροαπαλλαγές. Τα υπό χρηματοδότηση σχέδια αφορούν όλους τους τομείς παραγωγής: πρωτογενή, μεταποίηση, ΑΠΕ, ξενοδοχειακές μονάδες και τουρισμό υγείας καθώς και έργα υψηλής τεχνολογίας. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, περιλαμβάνουν υλικά περιουσιακά στοιχεία, άϋλα στοιχεία, έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα ποσοστά ενίσχυσης της επένδυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο επένδυσης, καθώς για παράδειγμα στην Αττική και τη Βοιωτία ανέρχονται στο 25% της συνολικής αξίας της επένδυσης ενώ σε άλλες περιφέρειες φτάνουν το 40% ή και το 50%

Αξιόλογες κατά τον κ. Λυγούρα είναι οι βελτιώσεις που έχουν υιοθετηθεί ή βρίσκονται υπό συζήτηση προκειμένου να υιοθετηθούν στον αναπτυξιακό νόμο: μεταξύ αυτών η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο σε κλειστές ημερομηνίες, η παροχή δυνατότητας επιλογής μεταξύ επιχορήγησης κι επιδότησης, η επέκταση του προγράμματος σε κέντρα αποκατάστασης, η δυνατότητα χρήσης ενός καλύμματος ρευστότητας αντί της εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες κλπ

 

Σημειώνεται, ότι πριν το Work-shop για τον Αναπτυξιακό Νόμο είχε προηγηθεί σχετική τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων κ. Πέτρου Σελέκου και συμμετοχή του στο πάνελ με θέμα τις στρατηγικές επενδύσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα, με συνομιλητές τους μεγαλύτερους στρατηγικούς επενδυτές του ενεργειακού χώρου. Το χρηματοδοτικό φόρουμ συνδιοργάνωσαν, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), η EURELECTRIC (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού) και η επενδυτική έκδοση Α-ΕΝΕRGY Investments με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Υπουργείων: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

4

Ο κ. Κ. Λυγούρας, Διευθυντής Διαχείρισης Επενδυτικών Έργων της “NOISIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης”, o συντονιστής του workshop κ. Γ. Ρέτσας, Διευθυντής Μονάδας Υποστήριξης Επενδυτών του INVEST IN GREECE, ο κ. Ε. Στίγγας, Διευθυντής Ανάπτυξης της Greentech και ο κ. Δ. Βαρβιτσιώτης, C.O.O., Solar Cells Hellas Group.