24October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 APRIL 2013 ΠΑΝΕΛ 02/04/2013 Πάνελ Γ

Γ΄Πάνελ, πρώτο μέρος: «Οι Υπερ-ώριμες Επενδύσεις στα Απορρίμματα»:

Με το χρηματοδοτικό να παραμένει στο επίκεντρο

07

 

Μια απόλυτα χαρακτηριστική εικόνα του πού βρίσκονται σήμερα οι διαγωνισμοί για τη διαχείριση απορριμμάτων δόθηκε κατά τη διάρκεια του πάνελ με θέμα «Οι Υπερ-ώριμες Επενδύσεις στα Απορρίμματα» το οποίο εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές που λαμβάνουν μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες –ευρισκόμενες ήδη σε πλήρη εξέλιξη στην Αττική και σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας -και πρωτίστως στο χρηματοικονομικό θέμα που είναι βασική προϋπόθεση για την επίσπευση των έργων.

 

Α. Γάκης, ΕΔΣΚΝΑ: Με στόχο μια βιώσιμη δραστηριότητα για τον επενδυτή

03Ο κ. Αντώνης Γάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΚΝΑ, παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο των αρμόδιων φορέων της Περιφέρειας Αττικής στο μέτωπο των επενδύσεων για τα απορρίμματα. Η Περιφέρεια Αττικής, είπε ο κ. Γάκης, ανάλαβε γρήγορα την πρωτοβουλία, προκειμένου να αποφύγει τις γιγάντιες εγκαταστάσεις έσπασε το διαγωνισμό ανά περιοχή και είναι πλέον έτοιμη για τη δημοπράτηση με πολύ μεγάλη έκπτωση. Η λύση δεν είναι τα τεράστια εργοστάσια και ο γιγαντισμός αλλά η συνειδητοποίηση των πολιτών για αύξηση της ανακύκλωσης, συνέχισε ο κ. Γάκης. Γι' αυτό ο πρώτος σκοπός είναι να αυξηθεί η διαλογή στην πηγή – αλλά και να διατηρηθούν τα σχετικά κόστη των δήμων χαμηλά και ο επενδυτής να έχει μια βιώσιμη δραστηριότητα. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να παραδώσει στο λαό της Αττικής τέσσερα εργοστάσια απορριμμάτων ή τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος τους σύντομα. Τα εργοστάσια θα γίνουν με την μέθοδο των ΣΔΙΤ και θα χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένες τεχνολογίες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. «Έχουμε αποδεχτεί το βάρος των σκουπιδιών της Πελοποννήσου γιατί θέλαμε να δώσουμε το παράδειγμα και ζητάμε πλέον τη συνεργασία ων πολιτών σε όλα τα θέματα», από τα ζητήματα χωροθέτησης ως την αύξηση της ανακύκλωσης, κατέληξε ο κ. Γάκης.

 

Ν. Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης: Εξι νέες μονάδες στους παλιούς ΧΥΤΑ

01Ο κ. Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κρήτης, περιέγραψε τι έχει γίνει στην περιφέρεια του ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Κρήτη αναθεώρησε τον περιφερειακό της σχεδιασμό και προσπάθησε να αλλάξει τις νοοτροπίες προκειμένου από τη στείρα αντίδραση να πετύχει την συνειδητοποίηση της κοινωνίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, είπε. Η περιφέρεια Κρήτης έκανε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποδίδοντας την έμφαση στην επιλογή των υλικών στην πηγή, ενώ παράλληλα άλλαξε τον σχεδιασμό της και αντί της μίας μεγάλης μονάδας για όλη την Κρήτη, προέβλεψε τη δημιουργία πολλών μικρών μονάδων χαμηλού κόστους και ως προς την κατασκευή και ως προς τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η Κρήτη θα αποφύγει τις νέες χωροθετήσεις και οι έξι μονάδες της θα εγερθούν εκεί που ήταν οι παλιοί ΧΥΤΑ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα ενσωματώνουν γραμμές για ανακύκλωση κι ένα δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης με σκοπό να παραμείνει χαμηλό το κόστος μεταφοράς. Στην παρούσα φάση, κατέληξε ο κ. Καλογερής, αναζητούν πού θα εντάξουν αυτά τα έργα και αν υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

 

Γ. Πουλοκέφαλος, Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Ανάγκη συνεργασίας των δημάρχων.

02«Δεν έχουμε το καλύτερο όνομα σαν χώρα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα απορρίμματα. Ας θυμηθούμε τον Κουρουπητό» επισήμανε ο κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος, πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που πήρε στη συνέχεια το λόγο. «Το 2012 δημοσιεύτηκε μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογούσε την πορεία της κάθε χώρας σε σχέση με την επεξεργασία στερεών απορριμμάτων και η Ελλάδα ήταν η τελευταία από όλες. Ενώ ειδικώς στην Πελοπόννησο, παραλάβαμε μια κατάσταση τραγική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
Με το σχέδιο Καλλικράτη, το πρόβλημα των απορριμμάτων – ένα πεδίο δύσκολο όπου, κατά τον κ. Πουλοκέφαλο, «ασκείται παραπληροφόρηση και μικροπολιτική, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κανείς δεν θέλει σκουπίδια στην αυλή του... » – ανατέθηκε στις περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν τελευταία στη διαχείριση των απορριμμάτων, ωστόσο η αρχή που ανέλαβε το 2011 έδωσε προτεραιότητα στο ζήτημα. Έσπευσαν να ετοιμάσουν το σχετικό φάκελο με τη δημοπράτηση και έκαναν γρήγορα το διαγωνισμό, έτσι πλέον είναι στο τελικό στάδιο με στόχο το δεύτερο τρίμηνο του 2013 να ολοκληρωθεί η φάση της κατάθεσης προσφορών και ως τα τέλη του 2013 να υπάρχει ο τελικός ανάδοχος. Η δεύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει σαν στόχο την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης για ολοκληρωμένη αποκατάσταση. Ωστόσο τα προβλήματα είναι πολλά και οι δήμαρχοι πολλών πόλεων δεν συνεργάζονται. «Είναι χαρακτηριστικό», κατέληξε ο κ. Πουλοκέφαλος, «ότι στην πόλη της Τρίπολης έχει να γίνει αποκομιδή απορριμμάτων εδώ και 70 μέρες».

 

Α. Παπαδόπουλος, Grant Thornton: Προβληματισμοί σε σχέση με τα κεφάλαια

04Ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, της Grant Thornton, περιέγραψε κάποια ζητήματα που, όπως είπε, προέκυψαν ως "αντιφάσεις" από την εμπειρία του ως χρηματοοικονομικού συμβούλου κατά τις διαδικασίες των περιφερειών στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Πριν ένα χρόνο, είχαμε παρουσιάσει το χρηματοοικονομικό μοντέλο του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής, σημείωσε. Τώρα έχουμε προχωρήσει, είμαστε στα μέσα της αξιολόγησης της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού με ΣΔΙΤ και σύντομα θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο προκειμένου να υλοποιηθεί το πρώτο έργο της Αττικής στα απορρίμματα. Ωστόσο προκύπτουν κάποιες αντιφάσεις, συνέχισε: «Ζήτημα πρώτο: ανοιχτές τεχνολογίες, χαμηλό gate fee. Πόσο ανοιχτές είναι οι τεχνολογίες όταν το πρωτεύον για μας δεν είναι η τεχνική αξιολόγηση αλλά το χρηματοοικονομικό κόστος; Αναγκαστικά αποφεύγουμε τεχνολογίες που απαιτούν υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες. Ζήτημα δεύτερο: προβλήματα χρηματοδότησης και εγγυήσεων. Ένας λόγος που η Αττική καθυστέρησε τόσο ήταν επειδή δεν διέθετε τα κεφάλαια. Ούτε τώρα τα διαθέτει. Βρήκαμε ότι ένα κομμάτι θα μπορούσαμε να το πάρουμε από το ΕΣΠΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα το πάρουμε. Μπορεί να μην προλάβουμε γιατί το ΕΣΠΑ τελειώνει στα τέλη του 2013. Ζήτημα τρίτο: υπάρχει επίσης ένα ερώτημα αν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα σε μια επένδυση άνω του 1 δις. Συν τοις άλλοις, πρέπει να αναζητηθούν κάποιες εγγυήσεις για την περίπτωση που οι τοπικοί άρχοντες δεν ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους».

 

Π. Δημητριάδης, νομικός σύμβουλος: Τέσσερα νομικά θέματα με ειδική σημασία

05Ο τελευταίος ομιλητής κ. Προκόπης Δημητριάδης, εκπρόσωπος της δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, συμμετείχε στις διαδικασίες της Πελοποννήσου και ανέδειξε ορισμένα νομικά ζητήματα ειδικής σημασίας για τους επενδυτές. Το πρώτο ζήτημα αφορά τα ακίνητα όπου γίνεται το έργο, καθώς ανακύπτουν θέματα νομικής αβεβαιότητας – αφού δεν έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο – για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης ως προϋπόθεση για να ληφθεί χρηματοδότηση. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου που ήταν απαραίτητες για να ληφθεί χρηματοδότηση. Πλέον όμως δεν υπάρχουν κι αυτό είναι πρόβλημα. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με το νόμο 3886/2010 περί παράβολου σύμφωνα με τον οποίο, για να προσφύγει κάποιος στο Συμβούλιο Επικρατείας εναντίον μιας επένδυσης, θα πρέπει να καταβάλλει παράβολο ίσο με το 1% του προϋπολογισμού του έργου με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. Κατά τον κ. Δημητριάδη, η συγκεκριμένη ρύθμιση με το υψηλό παράβολο αίρει τη δικαστική προστασία, ωστόσο η ρύθμιση έχει κριθεί συνταγματική. Ένα τέταρτο θέμα δημιουργείται από τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων κι εδώ βλέπουμε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αν υπάρχει «εθνική σημασία» – όπου ως εθνική σημασία νοείται αν πληρώνουμε πρόστιμο στην Ευρώπη – οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται αποκλειστικά με αποφάσεις υπουργών και παραλείποντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια.Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

06

 

 

 

 

 

 


H μεγάλη πρόκληση των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα:

Η ανάγκη έμπειρων επενδυτών και οι προκαταλήψεις για τη συμμετοχή ιδιωτών

07

 

Την άμεση ανάγκη να υπάρξουν επενδυτές, με αποδεδειγμένη και ευρεία εμπειρία, που να μπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση των έργων και στην ομαλή χρηματοδότησή τους, τόνισαν, μεταξύ άλλων, οι ομιλητές του δεύτερου μέρους του τρίτου πάνελ με θέμα «Η μεγάλη πρόκληση των ΣΔΙΤ».

 

Μ. Ευαγγελίδου, Γενική Γραμματέας ΥΠΕΚΑ: Αδικαιολόγητη η προκατάληψη για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα ΣΔΙΤ

08Σημειώνεται ότι σε προηγούμενο πάνελ η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, κα Μάρω Ευαγγελίδου, αναφερόμενη ειδικότερα στις επενδύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, ανέφερε ότι μια σοβαρή αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας, είναι ότι αποδίδει έμφαση στα έργα αλλά δεν έχει φτιάξει πλαίσιο. «Επιπλέον, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αδικαιολόγητη προκατάληψη όσον αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα ΣΔΙΤ. Τα ΣΔΙΤ των απορριμμάτων πρέπει να ενταχθούν στα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και να υιοθετήσουμε πρακτικές που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διαχείριση πόρων», τόνισε η κα. Ευαγγελίδου. «Πρέπει επίσης να εργαστούμε σοβαρά προκειμένου να ενσωματώσουμε τις τοπικές κοινωνίες στα επενδυτικά σχέδια και να χαράξουμε περιβαλλοντικές πολιτικές που είτε μέσα από αντισταθμίσεις είτε μέσα από πολιτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης απορρύπανσης θα πείσουν τις κοινωνίες ώστε να έχουμε ανατροπή αντιλήψεων».

 

 

Κ. Σταυρίδης. Εθνική Τράπεζα: Και το Jessica με τραπεζικα κριτήρια

02Όπως ανέφερε ο ειδικός συνεργάτης της Εθνικής, Κωνσταντίνος Σταυρίδης, το πρόγραμμα Jessica είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων και αφορά τη χρηματοδότηση βιώσιμων αστικών αναπλάσεων. «Ωστόσο, η συνεισφορά του εν λόγω προγράμματος σαν απόλυτο ποσό είναι περιορισμένη», δήλωσε ο κ. Σταυρίδης, υπογραμμίζοντας ότι η διάθεση των χρημάτων από τα Ταμεία, που διαχειρίζονται το Jessica, αποφασίζεται με τραπεζικά κριτήρια για την εξασφάλιση σωστής χρηματοδότησης.

 

 

Θ. Μόσχος, ΆΚΤΩΡ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ: Ανάγκη καταμερισμού κινδύνων

03Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Έργων της ΆΚΤΩΡ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, Θεόδωρος Μόσχος, αναφέρθηκε εκτενώς στα θέματα εκείνα, που επηρεάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, η χρηματοδότηση σε έργα δεν επιτυγχάνεται μόνο από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, αλλά, όπως είπε, προϋποθέτει την αξιοποίηση και άλλων εργαλείων χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα Jessica, τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σχολιάζοντας ότι παρατηρείται πολύ συχνά καθυστέρηση στις εγκρίσεις και, γι΄ αυτό, πρότεινε να καλείται νωρίς σε φάση ανταγωνιστικού διαλόγου. Ο κ. Μόσχος πρόσθεσε ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται και καταμερισμός κινδύνων, καθώς και να αποσαφηνιστεί το κύκλωμα ροής πληρωμών.

 

Αθ. Κατρής, Watt ΑΕ: Χρηματοοικονομικό το πρόβλημα

04

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Watt ΑΕ, Αθανάσιος Κατρής, επεσήμανε ότι το κύριο πρόβλημα για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ είναι το χρηματοοικονομικό, ενώ, όπως ανέφερε, πρέπει να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία.

 

 

 

  


Ν. Νεζερίτης, Alpha Bank: Μακροπρόθεσμη η προοπτική

05

 Τέλος, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Επενδυτικής Τραπεζικής του ομίλου Alpha Bank, Νικόλαος Νεζερίτης, δήλωσε ότι η έννοια της μακροπρόθεσμης προοπτικής είναι μία παράμετρος, που πρέπει να υπάρχει τόσο από πλευράς επενδυτή όσο και της αναθέτουσας αρχής.

 

 Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, κύριος Άρης Γκορόγιας.

01

 

 

 

 

 

Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος Συμβούλιου Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ», Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

06

 

 

 

 

 

 


Γ΄Πάνελ τρίτο μέρος: «Επενδύσεις στην ανακύκλωση»

Η ανακύκλωση έχει πάει καλά

13

 

Το πάνελ με θέμα «Επενδύσεις στην Ανακύκλωση» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των φορέων και εταιρειών του χώρου ως απτή απόδειξη της ανοδικής πορείας του τα τελευταία χρόνια, αλλά και των προοπτικών παραπέρα βελτίωσης που υπάρχουν. Περιέλαβε επίσης την παρουσίαση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων και case- studies αξιοποίησης αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως επίσης και αξιόλογων πρωτοβουλιών ανακύκλωσης από φορείς των επιχειρήσεων.

 

Κ. Λαζαρίδη, Πρόεδρος ΕΟΑΝ: Η κινητήρια δύναμη για όλες τις δράσεις ανακύκλωσης

01Η κα Κωνσταντίνα Λαζαρίδη, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, αναφέρθηκε στην έννοια της ανακύκλωσης και τις τάσεις ανάπτυξης της στην Ελλάδα. Η έννοια της ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και έχει μεγάλα, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, είπε. Τα οικονομικά οφέλη είναι προφανή και αφορούν την αξία των υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλουμίνιο και άλλα μέταλλα) που επανακτώνται μέσω της ανακύκλωσής τους. Συν τοις άλλοις, σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, η ανακύκλωση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο που έχουν οι κοινωνίες για να διαχειρίζονται τους πόρους τους, αποτρέπει τη διάχυση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον ή την επιβαρυντική διασπορά πλαστικών με μεγάλο κύκλο αποσύνθεσης και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης υπήρξε η κινητήρια δύναμη για όλες τις δράσεις ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, παρά την καθυστέρηση στην εισαγωγή της, η ανακύκλωση έχει πάει καλά και σε κάθε περίπτωση πολύ καλύτερα από την εναλλακτική διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Ο λόγος γι' αυτό, επισήμανε η κ. Λαζαρίδη, ήταν η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που κατέστησε κοινωνούς της προσπάθειας ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας και του εμπορικού κλάδου: από τη χαλυβουργία και τη βιομηχανία τσιμέντου ως τη διαχείριση των πωλήσεων. Παραγωγοί και συσκευαστές κλήθηκαν – και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση – να ενσωματώσουν στα προϊόντα και τις συσκευασίες τους τη λογική της ανακύκλωσης. Με βάση τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, οι βιομηχανίες και ο κλάδος των πωλήσεων ενθαρρύνθηκαν να κάνουν στροφή προς την παραγωγή προϊόντων και συσκευασιών που θα ήταν κατάλληλα για ανακύκλωση και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ ανέλαβαν και να πληροφορούν το κοινό για την δυνατότητες ανακύκλωσης των επιστρεφόμενων προϊόντων και τους κινδύνους ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων.

 

Σ. Δεμερτζής, ΣΕΒΙΑΝ: Ανάγκη απλούστευσης της αδειοδότησης για την αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων

02Ο κ. Σπύρος Δεμερτζής, Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης – του ΣΕΒΙΑΝ, που περιλαμβάνει περί τις 20 μεγάλες βιομηχανίες – και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εναλλακτικών Καυσίμων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ ανέφερε ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμη να πηγαίνει τα σκουπίδια της σε ΧΥΤΑ και να μην προχωρά στην ενεργειακή αξιοποίησή τους: το 77% των απορριμμάτων στην Ελλάδα καταλήγει σε ΧΥΤΑ έναντι ποσοστών κάτω του 10% για την Δανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλες περιβαλλοντικές βιομηχανίες διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Ο στόχος του ΣΕΒΙΑΝ είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε οι επιχειρήσεις-μέλη του να επενδύσουν στην ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων, όπως ορίζουν άλλωστε και οι βασικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Οι προϋποθέσεις γι' αυτό είναι κατά τον κ. Δεμερτζή, η ταχεία εναρμόνιση της ελληνικής με την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και τη θεσμοθέτηση εργαλείων συμμόρφωσης (τέλος ταφής, οικονομικά κίνητρα κ.α.), ώστε να γίνουν επενδύσεις για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίες θα προσφέρουν ασφαλείς και οικονομικές λύσεις ακολουθώντας την πολύχρονη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι να απλουστευτούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων και να υπάρξει συστηματική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών οι οποίες σήμερα αντιδρούν στα έργα έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι η περιβαλλοντική βιομηχανία ευνοεί στην πραγματικότητα το περιβάλλον διότι εγγυάται πως τα απόβλητα θα κατευθυνθούν σε έναν ελεγχόμενο χώρο αντί να διασκορπίζονται οπουδήποτε και να τελειώσουμε με τις νοοτροπίες όχι σκουπίδια στην αυλή μου. «Ιδιαίτερα η τσιμεντοβιομηχανία διατίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ώστε να αναπτυχθεί σημαντικά η ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων προερχόμενων από την επεξεργασία αποβλήτων, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Δεμερτζής.

 

Γ. Ραζής, ΕΕΑΑ: Με κάλυψη του 85% της ελληνικής επικράτειας οι μπλε κάδοι

03Ο κ. Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), έκανε έναν απολογισμό των 10 χρόνων δραστηριοποίησης της ΕΕΑΑ στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, είπε, ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συσκευασίες και διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Ουσιαστικά λοιπόν η ΕΕΑΑ είναι οι επιχειρήσεις και οι δήμοι, που σε συνεργασία μεταξύ τους προσπαθούν να φέρουν σε πέρας το έργο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και στα 10 χρόνια της δράσης της έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι αλήθεια, αναγνώρισε ο κ. Ραζής, ότι αυτό που έχει πάει πολύ καλά στην Ελλάδα είναι πρωτίστως η επίτευξη των στόχων σε σχέση με την ανακύκλωση των συσκευασιών, επειδή στη σχετική υποχρέωση ενεπλάκησαν οι παραγωγοί και οι συσκευαστές και ανταποκρίθηκε καλύτερα ο κόσμος, ωστόσο έχουν επιτευχθεί κι άλλα πράγματα. Επισκοπώντας τα αποτελέσματα της δραστηριοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ο κ. Ραζής είπε ότι έχει καταφέρει να καλύψει το 85% της Ελλάδας με την τοποθέτηση μπλε κάδων για ανακυκλούμενες συσκευασίες ενώ στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κάλυψης της χώρας και η ενίσχυση και αντικατάσταση του εξοπλισμού συλλογής.

 

Ε. Βοναζούντας, ΕΔΟΕ: Ενθαρρύνοντας τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ανακύκλωση των οχημάτων

05Ο κ. Επαμεινώνδας Βοναζούντας, Γενικός Διευθυντής της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μη κερδοσκοπική αυτή εταιρεία έχει αναλάβει να οργανώσει την ανακύκλωση των οχημάτων στη χώρα μας, κατ' εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. (ΟΤΚΖ). Ένα μεγάλο κομμάτι ανακύκλωσης ξεκινά στην πραγματικότητα από την παραγωγή, από την δέσμευση των αυτοκινητοβιομηχανιών να επιλέγουν τεχνολογίες και υλικά που ευνοούν την ανακύκλωση όταν το αυτοκίνητο ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του. Στόχος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων που υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ ήταν από την αρχή να μην κάνει η ίδια επενδύσεις αλλά να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ανακύκλωση των οχημάτων. «Ξεκινήσαμε το 2004 με δύο μόνο μονάδες αποσυναρμόλογησης και απορρύπανσης. Σήμερα έχουμε φτάσει τις 200 και με μέσο όρο 3 εργαζομένων ανά επένδυση, προκύπτει ένα μικρό αλλά σημαντικό όφελος στην απασχόληση από την ανακύκλωση οχημάτων», κατέληξε ο κ. Βοναζούντας. «Επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον δε λείπει, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το ευνοϊκό περιβάλλον. Τα πράγματα όμως δεν προχωρούν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, λόγω και των αντιδράσεων του κόσμου και υπάρχει σαφώς μια ανάγκη για εκπαίδευση της κοινωνίας.

 

Δ. Κανακόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΚ: Καλή επενδυτική επιλογή οι ΜΕ επενδύσεις στην κομποστοποίηση

04Ο κ. Δημήτρης Κανακόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης, εξήγησε ότι η σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό κομποστοποίηση, όχι μόνον περιλαμβάνεται στην ανακύκλωση αλλά και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 98/2008, προηγείται στην ιεράρχηση έναντι των άλλων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων όπως είναι η καύση και η ταφή. Σε σχέση με όλες τις άλλες ανταγωνιστικές τεχνολογίες, πρόσθεσε, έχει σοβαρά πλεονεκτήματα. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της κομποστοποίησης είναι το μικρό επενδυτικό και λειτουργικό της κόστος, η μεγάλη της κοινωνική αποδοχή, ο μικρός χρόνος κατασκευής και το ότι δεν παράγει τοξικά αέρια ή τοξικά κατάλοιπα όπως άλλες τεχνολογίες αλλά μόνο μικρές ποσότητες μη επιθυμητών αδρανών στερεών υπολειμμάτων που μπορούν κάλλιστα να ταφούν σε ΧΥΤΥ. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της κομποστοποίησης είναι ότι παράγει τετραπλάσιες θέσεις εργασίας από τις άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες όπως οι ΧΥΤΑ και η θερμική επεξεργασία – γεγονός πολύ σημαντικό για την Ελλάδα της ανεργίας του 28%.
Με δεδομένο ότι οι ανάγκες κομπόστ για τη χώρα μας είναι μεγάλες και καλύπτονται από εισαγωγές από την Ευρώπη, οι μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην κομποστοποίηση έχουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική και είναι προτιμότερη επιλογή από την αναζήτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΣΔΙΤ για να χρηματοδοτήσουν φαραωνικά έργα, κατέληξε ο κ. Κανακόπουλος.

 

Φ. Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης: Αποτελεσματικότερη εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων με μικρές μονάδες

06Τελευταίος ομιλητής ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, επιχειρώντας να κάνει έναν απολογισμό για τα 10 χρόνια της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, αναγνώρισε κι αυτός ότι έχουν γίνει – κι έχουν επιτευχθεί – πολλά στο κομμάτι της ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά λίγα σε όλα τα άλλα πεδία της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Στην παρούσα φάση σχεδιάζεται να προκηρυχθούν τέσσερα μεγάλα έργα καύσης στην Αττική. Θα ήταν όμως προτιμότερο, επισήμανε, αντί για γιγάντια έργα θερμικής επεξεργασίας – που, συν τοις άλλοις, από τη στιγμή που ο όγκος των απορριμμάτων της Αττικής ένεκα της κρίσης μειώνεται, δεν θα δουλεύουν στο 100% της δυναμικότητάς τους – να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην ανακύκλωση συσκευασιών και την κομποστοποίηση. Στο σύνολο της χώρας, περνά μέσα τους μπλε κάδους το 5% των απορριμμάτων, στην Ελευσίνα όμως, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειας του Δήμου και του δημάρχου το ποσοστό αυτό έφτασε το 20%-25%, είπε ο κ. Κυρκίτσος. «Θεωρώ ότι στόχος μας πρέπει να είναι, με τις κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αυτό το 5% να γίνει πανελλαδικά 25%. Επίσης να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη της εναλλακτικής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων μέσω της ίδρυσης πολλών μικρών μονάδων όπως έγινε στην ανακύκλωση. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρές μονάδες κομποστοποίησης σε κάθε νοσοκομείο ή σε κάθε κατασκήνωση». Κατά τον πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, υπάρχουν κι άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν κάλλιστα να υιοθετηθούν. Μια από αυτές είναι τα λεγόμενα «πράσινα σημεία», που υπάρχουν στη δυτική Ευρώπη και που με μικρές επενδύσεις της τάξης των 30.000 ευρώ κατ' ελάχιστο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διάφορα καταστήματα με δραστηριότητες στη λογική της ανακύκλωσης πέραν των συσκευασιών: επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων κλπ. «Για να καταλήξω: πρέπει να θέσουμε ως στόχο να αυξηθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση που σήμερα βρίσκονται ακόμη πολύ χαμηλά και όχι να προσανατολιστούμε προς μεγάλες μονάδες καύσης», τόνισε ο κ. Κυρκίτσος.

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων και case- studies αξιοποίησης αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως επίσης και αξιόλογων πρωτοβουλιών ανακύκλωσης από φορείς των επιχειρήσεων.

 

Χ. Ελευθεριάδης, μέλος του ΔΣ WATT : Οι τρεις λύσεις στο πρόβλημα μείωσης του ανακυκλώσιμου υλικού

08Ο κ. Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, μέλος του ΔΣ της WATT, εταιρείας ενεργής σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης μη τοξικών στερεών αποβλήτων, η οποία επεξεργάζεται τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας των μπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αλλά και άλλα εμπορικά και βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα, ενώ παράλληλα διαθέτει και λειτουργεί δυο κέντρα διαλογής και ανάκτησης υλικών στην Αττική, παρουσίασε τις τρέχουσες τάσεις δυναμικής του κλάδου του. Τα τελευταία δύο χρόνια, είπε ο κ. Ελευθεριάδης, υπάρχει πτώση στον όγκο των συλλεχθέντων προς ανακύκλωση υλικών, πιθανώς λόγω της απομάκρυνσης χρήσιμων υλικών απευθείας από τον κάδο ή και ενδεχομένως λόγω της μείωσης της απήχησης των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό σημαίνει πως η ετήσια δυναμικότητα των συλλεχθέντων υλικών μειώνεται και ότι το δυναμικό των εγκαταστάσεων δεν καλύπτεται με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από πωλήσεις λόγω μειωμένης ποσότητας αλλά και ποιότητας των ανακτώμενων υλικών. Στα πλαίσια αυτά, κατά τον. κ. Ελευθεριάδη, λύσεις μπορούν να προέλθουν από την αξιοποίηση του υπολείμματος για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού με στόχο την αυξημένη ευαισθητοποίηση και την ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο συλλογής.

 

Αλ. Κατσιάμπουλας, ΤΙΤΑΝ: Υποκατάσταση 8%, των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά δευτερογενή

09Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας περιέγραψε τα διπλά οφέλη της χρήσης δευτερογενών καυσίμων – τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη βιομηχανία. Για το περιβάλλον, η χρήση δευτερογενών καυσίμων σημαίνει εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και εξάλειψη του προβλήματος της τέφρας, ενώ για τη βιομηχανία σημαίνει μείωση του κόστους καυσίμου και βελτίωση ανταγωνιστικότητας. Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν έχει πετύχει υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά δευτερογενή της τάξης του 8%, ενώ η μέση υποκατάσταση στη δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο 28%, κατέληξε ο κ. Κατσιάμπουλας.

  

Α. Χασιώτης, Αειφόρος ΑΕ: Αξιοποιώντας βιομηχανικά παραπροϊόντων και απόβλητα

10Ο κ. Ανδρέας Χασιώτης, διευθυντής Περιβάλλοντος της Αειφόρος ΑΕ, που ανήκει στον Όμιλο Σιδενόρ και δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, παρουσίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας του και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως είπε ο κ. Χασιώτης, η Αειφόρος ΑΕ διαθέτει στην Ελλάδα δύο εργοστάσια, ένα στον Αλμυρό Μαγνησίας και ένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μια θυγατρική στη Βουλγαρία, όπου επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας πάνω από 450.000 τόνους ετησίως. Από την επεξεργασία αυτών των υλικών, η εταιρεία παράγει σκληρά αδρανή οδοποιίας, αδρανή για δομικές εφαρμογές καθώς και σκραπ διάφορων μετάλλων. Άλλη μια σημαντική δραστηριότητα της «Αειφόρος» είναι η λειτουργία της ως εξουσιοδοτημένου κέντρο οριστικής διαγραφής και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) καθώς και αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τη Σιδενόρ και τη Βιοχάλκο.

 

Α. Μαχαίρα, ΑΒ Βασιλόπουλος: Η μοναδικότητα του συστήματος ανακύκλωσης 7 υλικών

07Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος κα Αλεξία Μαχαίρα, παρουσίασε το Σύστημα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών του ομίλου. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ατομικό σύστημα ανακύκλωσης που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη το 2003 με το οποίο ο όμιλος Βασιλόπουλου δίνει στους πελάτες του τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν συσκευασίες από επτά διαφορετικά υλικά και να λάβουν έκπτωση στις αγορές τους ή να διαθέσουν, αν το επιθυμούν, το όφελός τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

  

 

Γ. Χριστόπουλος, Πάραλος Τεχνική ΑΕ: Εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια

11Ο κ. Γ. Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πάραλος Τεχνική ΑΕ, που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις τεχνικών έργων για τη διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, κατέθεσε σχόλιο σχετικά με την ανάγκη να ενστερνιστούν οι άνθρωποι που εργάζονται στις επιχειρήσεις τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και για το ειδικό βάρος της ελληνικής τεχνογνωσίας. «Το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας», είπε. «Πολλές φορές όμως όταν υλοποιούμε ένα έργο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ανάγκη οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν, να κατανοήσουν και να αγαπήσουν αυτά τα κομμάτια, και μιλώ κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί και τις αγκαλιάζουν αμέσως. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε», συνέχισε, είναι ότι «υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών από ελληνικά χέρια. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε τεχνογνωσία από έξω. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια».

 

Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, κύριος Παναγιώτης Σκιαδάς.

12