23October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 APRIL 2013 ΠΑΝΕΛ 02/04/2013 Πάνελ Γ

Γ΄Πάνελ τρίτο μέρος: «Επενδύσεις στην ανακύκλωση»

Η ανακύκλωση έχει πάει καλά

13

 

Το πάνελ με θέμα «Επενδύσεις στην Ανακύκλωση» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων των φορέων και εταιρειών του χώρου ως απτή απόδειξη της ανοδικής πορείας του τα τελευταία χρόνια, αλλά και των προοπτικών παραπέρα βελτίωσης που υπάρχουν. Περιέλαβε επίσης την παρουσίαση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων και case- studies αξιοποίησης αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως επίσης και αξιόλογων πρωτοβουλιών ανακύκλωσης από φορείς των επιχειρήσεων.

 

Κ. Λαζαρίδη, Πρόεδρος ΕΟΑΝ: Η κινητήρια δύναμη για όλες τις δράσεις ανακύκλωσης

01Η κα Κωνσταντίνα Λαζαρίδη, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, αναφέρθηκε στην έννοια της ανακύκλωσης και τις τάσεις ανάπτυξης της στην Ελλάδα. Η έννοια της ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική και έχει μεγάλα, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, είπε. Τα οικονομικά οφέλη είναι προφανή και αφορούν την αξία των υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό αλουμίνιο και άλλα μέταλλα) που επανακτώνται μέσω της ανακύκλωσής τους. Συν τοις άλλοις, σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, η ανακύκλωση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο που έχουν οι κοινωνίες για να διαχειρίζονται τους πόρους τους, αποτρέπει τη διάχυση επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον ή την επιβαρυντική διασπορά πλαστικών με μεγάλο κύκλο αποσύνθεσης και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης υπήρξε η κινητήρια δύναμη για όλες τις δράσεις ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στη χώρα μας, παρά την καθυστέρηση στην εισαγωγή της, η ανακύκλωση έχει πάει καλά και σε κάθε περίπτωση πολύ καλύτερα από την εναλλακτική διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων. Ο λόγος γι' αυτό, επισήμανε η κ. Λαζαρίδη, ήταν η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που κατέστησε κοινωνούς της προσπάθειας ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας και του εμπορικού κλάδου: από τη χαλυβουργία και τη βιομηχανία τσιμέντου ως τη διαχείριση των πωλήσεων. Παραγωγοί και συσκευαστές κλήθηκαν – και ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόσκληση – να ενσωματώσουν στα προϊόντα και τις συσκευασίες τους τη λογική της ανακύκλωσης. Με βάση τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, οι βιομηχανίες και ο κλάδος των πωλήσεων ενθαρρύνθηκαν να κάνουν στροφή προς την παραγωγή προϊόντων και συσκευασιών που θα ήταν κατάλληλα για ανακύκλωση και περιβαλλοντικά αποδεκτή διάθεση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ ανέλαβαν και να πληροφορούν το κοινό για την δυνατότητες ανακύκλωσης των επιστρεφόμενων προϊόντων και τους κινδύνους ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων.

 

Σ. Δεμερτζής, ΣΕΒΙΑΝ: Ανάγκη απλούστευσης της αδειοδότησης για την αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων

02Ο κ. Σπύρος Δεμερτζής, Μέλος ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης – του ΣΕΒΙΑΝ, που περιλαμβάνει περί τις 20 μεγάλες βιομηχανίες – και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εναλλακτικών Καυσίμων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ ανέφερε ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμη να πηγαίνει τα σκουπίδια της σε ΧΥΤΑ και να μην προχωρά στην ενεργειακή αξιοποίησή τους: το 77% των απορριμμάτων στην Ελλάδα καταλήγει σε ΧΥΤΑ έναντι ποσοστών κάτω του 10% για την Δανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλες περιβαλλοντικές βιομηχανίες διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Ο στόχος του ΣΕΒΙΑΝ είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε οι επιχειρήσεις-μέλη του να επενδύσουν στην ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων, όπως ορίζουν άλλωστε και οι βασικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Οι προϋποθέσεις γι' αυτό είναι κατά τον κ. Δεμερτζή, η ταχεία εναρμόνιση της ελληνικής με την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και τη θεσμοθέτηση εργαλείων συμμόρφωσης (τέλος ταφής, οικονομικά κίνητρα κ.α.), ώστε να γίνουν επενδύσεις για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων οι οποίες θα προσφέρουν ασφαλείς και οικονομικές λύσεις ακολουθώντας την πολύχρονη διεθνή εμπειρία και τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές. Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι να απλουστευτούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για την αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων και να υπάρξει συστηματική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών οι οποίες σήμερα αντιδρούν στα έργα έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι η περιβαλλοντική βιομηχανία ευνοεί στην πραγματικότητα το περιβάλλον διότι εγγυάται πως τα απόβλητα θα κατευθυνθούν σε έναν ελεγχόμενο χώρο αντί να διασκορπίζονται οπουδήποτε και να τελειώσουμε με τις νοοτροπίες όχι σκουπίδια στην αυλή μου. «Ιδιαίτερα η τσιμεντοβιομηχανία διατίθεται να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ώστε να αναπτυχθεί σημαντικά η ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων προερχόμενων από την επεξεργασία αποβλήτων, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», κατέληξε ο κ. Δεμερτζής.

 

Γ. Ραζής, ΕΕΑΑ: Με κάλυψη του 85% της ελληνικής επικράτειας οι μπλε κάδοι

03Ο κ. Γιάννης Ραζής, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), έκανε έναν απολογισμό των 10 χρόνων δραστηριοποίησης της ΕΕΑΑ στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, είπε, ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συσκευασίες και διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην αγορά, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχει κατά 35% και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Ουσιαστικά λοιπόν η ΕΕΑΑ είναι οι επιχειρήσεις και οι δήμοι, που σε συνεργασία μεταξύ τους προσπαθούν να φέρουν σε πέρας το έργο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και στα 10 χρόνια της δράσης της έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι αλήθεια, αναγνώρισε ο κ. Ραζής, ότι αυτό που έχει πάει πολύ καλά στην Ελλάδα είναι πρωτίστως η επίτευξη των στόχων σε σχέση με την ανακύκλωση των συσκευασιών, επειδή στη σχετική υποχρέωση ενεπλάκησαν οι παραγωγοί και οι συσκευαστές και ανταποκρίθηκε καλύτερα ο κόσμος, ωστόσο έχουν επιτευχθεί κι άλλα πράγματα. Επισκοπώντας τα αποτελέσματα της δραστηριοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ο κ. Ραζής είπε ότι έχει καταφέρει να καλύψει το 85% της Ελλάδας με την τοποθέτηση μπλε κάδων για ανακυκλούμενες συσκευασίες ενώ στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κάλυψης της χώρας και η ενίσχυση και αντικατάσταση του εξοπλισμού συλλογής.

 

Ε. Βοναζούντας, ΕΔΟΕ: Ενθαρρύνοντας τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ανακύκλωση των οχημάτων

05Ο κ. Επαμεινώνδας Βοναζούντας, Γενικός Διευθυντής της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μη κερδοσκοπική αυτή εταιρεία έχει αναλάβει να οργανώσει την ανακύκλωση των οχημάτων στη χώρα μας, κατ' εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. (ΟΤΚΖ). Ένα μεγάλο κομμάτι ανακύκλωσης ξεκινά στην πραγματικότητα από την παραγωγή, από την δέσμευση των αυτοκινητοβιομηχανιών να επιλέγουν τεχνολογίες και υλικά που ευνοούν την ανακύκλωση όταν το αυτοκίνητο ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του. Στόχος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων που υπάγεται στο ΥΠΕΚΑ ήταν από την αρχή να μην κάνει η ίδια επενδύσεις αλλά να προσπαθήσει να ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην ανακύκλωση των οχημάτων. «Ξεκινήσαμε το 2004 με δύο μόνο μονάδες αποσυναρμόλογησης και απορρύπανσης. Σήμερα έχουμε φτάσει τις 200 και με μέσο όρο 3 εργαζομένων ανά επένδυση, προκύπτει ένα μικρό αλλά σημαντικό όφελος στην απασχόληση από την ανακύκλωση οχημάτων», κατέληξε ο κ. Βοναζούντας. «Επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον δε λείπει, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το ευνοϊκό περιβάλλον. Τα πράγματα όμως δεν προχωρούν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, λόγω και των αντιδράσεων του κόσμου και υπάρχει σαφώς μια ανάγκη για εκπαίδευση της κοινωνίας.

 

Δ. Κανακόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΚ: Καλή επενδυτική επιλογή οι ΜΕ επενδύσεις στην κομποστοποίηση

04Ο κ. Δημήτρης Κανακόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης, εξήγησε ότι η σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό κομποστοποίηση, όχι μόνον περιλαμβάνεται στην ανακύκλωση αλλά και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 98/2008, προηγείται στην ιεράρχηση έναντι των άλλων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων όπως είναι η καύση και η ταφή. Σε σχέση με όλες τις άλλες ανταγωνιστικές τεχνολογίες, πρόσθεσε, έχει σοβαρά πλεονεκτήματα. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της κομποστοποίησης είναι το μικρό επενδυτικό και λειτουργικό της κόστος, η μεγάλη της κοινωνική αποδοχή, ο μικρός χρόνος κατασκευής και το ότι δεν παράγει τοξικά αέρια ή τοξικά κατάλοιπα όπως άλλες τεχνολογίες αλλά μόνο μικρές ποσότητες μη επιθυμητών αδρανών στερεών υπολειμμάτων που μπορούν κάλλιστα να ταφούν σε ΧΥΤΥ. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της κομποστοποίησης είναι ότι παράγει τετραπλάσιες θέσεις εργασίας από τις άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες όπως οι ΧΥΤΑ και η θερμική επεξεργασία – γεγονός πολύ σημαντικό για την Ελλάδα της ανεργίας του 28%.
Με δεδομένο ότι οι ανάγκες κομπόστ για τη χώρα μας είναι μεγάλες και καλύπτονται από εισαγωγές από την Ευρώπη, οι μικρές και μεσαίες επενδύσεις στην κομποστοποίηση έχουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική και είναι προτιμότερη επιλογή από την αναζήτηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΣΔΙΤ για να χρηματοδοτήσουν φαραωνικά έργα, κατέληξε ο κ. Κανακόπουλος.

 

Φ. Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης: Αποτελεσματικότερη εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων με μικρές μονάδες

06Τελευταίος ομιλητής ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, επιχειρώντας να κάνει έναν απολογισμό για τα 10 χρόνια της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, αναγνώρισε κι αυτός ότι έχουν γίνει – κι έχουν επιτευχθεί – πολλά στο κομμάτι της ανακύκλωσης των συσκευασιών αλλά λίγα σε όλα τα άλλα πεδία της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Στην παρούσα φάση σχεδιάζεται να προκηρυχθούν τέσσερα μεγάλα έργα καύσης στην Αττική. Θα ήταν όμως προτιμότερο, επισήμανε, αντί για γιγάντια έργα θερμικής επεξεργασίας – που, συν τοις άλλοις, από τη στιγμή που ο όγκος των απορριμμάτων της Αττικής ένεκα της κρίσης μειώνεται, δεν θα δουλεύουν στο 100% της δυναμικότητάς τους – να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στην ανακύκλωση συσκευασιών και την κομποστοποίηση. Στο σύνολο της χώρας, περνά μέσα τους μπλε κάδους το 5% των απορριμμάτων, στην Ελευσίνα όμως, χάρη στις φιλότιμες προσπάθειας του Δήμου και του δημάρχου το ποσοστό αυτό έφτασε το 20%-25%, είπε ο κ. Κυρκίτσος. «Θεωρώ ότι στόχος μας πρέπει να είναι, με τις κατάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αυτό το 5% να γίνει πανελλαδικά 25%. Επίσης να στοχεύσουμε στην ανάπτυξη της εναλλακτικής διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων μέσω της ίδρυσης πολλών μικρών μονάδων όπως έγινε στην ανακύκλωση. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρές μονάδες κομποστοποίησης σε κάθε νοσοκομείο ή σε κάθε κατασκήνωση». Κατά τον πρόεδρο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, υπάρχουν κι άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν κάλλιστα να υιοθετηθούν. Μια από αυτές είναι τα λεγόμενα «πράσινα σημεία», που υπάρχουν στη δυτική Ευρώπη και που με μικρές επενδύσεις της τάξης των 30.000 ευρώ κατ' ελάχιστο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διάφορα καταστήματα με δραστηριότητες στη λογική της ανακύκλωσης πέραν των συσκευασιών: επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων κλπ. «Για να καταλήξω: πρέπει να θέσουμε ως στόχο να αυξηθεί η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση που σήμερα βρίσκονται ακόμη πολύ χαμηλά και όχι να προσανατολιστούμε προς μεγάλες μονάδες καύσης», τόνισε ο κ. Κυρκίτσος.

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων και case- studies αξιοποίησης αποβλήτων της ελληνικής βιομηχανίας, όπως επίσης και αξιόλογων πρωτοβουλιών ανακύκλωσης από φορείς των επιχειρήσεων.

 

Χ. Ελευθεριάδης, μέλος του ΔΣ WATT : Οι τρεις λύσεις στο πρόβλημα μείωσης του ανακυκλώσιμου υλικού

08Ο κ. Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, μέλος του ΔΣ της WATT, εταιρείας ενεργής σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης μη τοξικών στερεών αποβλήτων, η οποία επεξεργάζεται τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας των μπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αλλά και άλλα εμπορικά και βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα, ενώ παράλληλα διαθέτει και λειτουργεί δυο κέντρα διαλογής και ανάκτησης υλικών στην Αττική, παρουσίασε τις τρέχουσες τάσεις δυναμικής του κλάδου του. Τα τελευταία δύο χρόνια, είπε ο κ. Ελευθεριάδης, υπάρχει πτώση στον όγκο των συλλεχθέντων προς ανακύκλωση υλικών, πιθανώς λόγω της απομάκρυνσης χρήσιμων υλικών απευθείας από τον κάδο ή και ενδεχομένως λόγω της μείωσης της απήχησης των προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό σημαίνει πως η ετήσια δυναμικότητα των συλλεχθέντων υλικών μειώνεται και ότι το δυναμικό των εγκαταστάσεων δεν καλύπτεται με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από πωλήσεις λόγω μειωμένης ποσότητας αλλά και ποιότητας των ανακτώμενων υλικών. Στα πλαίσια αυτά, κατά τον. κ. Ελευθεριάδη, λύσεις μπορούν να προέλθουν από την αξιοποίηση του υπολείμματος για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, τη βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού με στόχο την αυξημένη ευαισθητοποίηση και την ένταξη νέων περιοχών στο δίκτυο συλλογής.

 

Αλ. Κατσιάμπουλας, ΤΙΤΑΝ: Υποκατάσταση 8%, των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά δευτερογενή

09Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας περιέγραψε τα διπλά οφέλη της χρήσης δευτερογενών καυσίμων – τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη βιομηχανία. Για το περιβάλλον, η χρήση δευτερογενών καυσίμων σημαίνει εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πόρων, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και εξάλειψη του προβλήματος της τέφρας, ενώ για τη βιομηχανία σημαίνει μείωση του κόστους καυσίμου και βελτίωση ανταγωνιστικότητας. Η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν έχει πετύχει υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά δευτερογενή της τάξης του 8%, ενώ η μέση υποκατάσταση στη δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο 28%, κατέληξε ο κ. Κατσιάμπουλας.

  

Α. Χασιώτης, Αειφόρος ΑΕ: Αξιοποιώντας βιομηχανικά παραπροϊόντων και απόβλητα

10Ο κ. Ανδρέας Χασιώτης, διευθυντής Περιβάλλοντος της Αειφόρος ΑΕ, που ανήκει στον Όμιλο Σιδενόρ και δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων, παρουσίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας του και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως είπε ο κ. Χασιώτης, η Αειφόρος ΑΕ διαθέτει στην Ελλάδα δύο εργοστάσια, ένα στον Αλμυρό Μαγνησίας και ένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μια θυγατρική στη Βουλγαρία, όπου επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα παραπροϊόντων χαλυβουργείων και βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων, ανακυκλώνοντας πάνω από 450.000 τόνους ετησίως. Από την επεξεργασία αυτών των υλικών, η εταιρεία παράγει σκληρά αδρανή οδοποιίας, αδρανή για δομικές εφαρμογές καθώς και σκραπ διάφορων μετάλλων. Άλλη μια σημαντική δραστηριότητα της «Αειφόρος» είναι η λειτουργία της ως εξουσιοδοτημένου κέντρο οριστικής διαγραφής και ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) καθώς και αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τη Σιδενόρ και τη Βιοχάλκο.

 

Α. Μαχαίρα, ΑΒ Βασιλόπουλος: Η μοναδικότητα του συστήματος ανακύκλωσης 7 υλικών

07Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας του ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος κα Αλεξία Μαχαίρα, παρουσίασε το Σύστημα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών του ομίλου. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ατομικό σύστημα ανακύκλωσης που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη το 2003 με το οποίο ο όμιλος Βασιλόπουλου δίνει στους πελάτες του τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν συσκευασίες από επτά διαφορετικά υλικά και να λάβουν έκπτωση στις αγορές τους ή να διαθέσουν, αν το επιθυμούν, το όφελός τους στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

  

 

Γ. Χριστόπουλος, Πάραλος Τεχνική ΑΕ: Εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια

11Ο κ. Γ. Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Πάραλος Τεχνική ΑΕ, που δραστηριοποιείται στις εγκαταστάσεις τεχνικών έργων για τη διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, κατέθεσε σχόλιο σχετικά με την ανάγκη να ενστερνιστούν οι άνθρωποι που εργάζονται στις επιχειρήσεις τις τεχνολογίες ανακύκλωσης και για το ειδικό βάρος της ελληνικής τεχνογνωσίας. «Το κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας», είπε. «Πολλές φορές όμως όταν υλοποιούμε ένα έργο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ανάγκη οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν, να κατανοήσουν και να αγαπήσουν αυτά τα κομμάτια, και μιλώ κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί και τις αγκαλιάζουν αμέσως. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε», συνέχισε, είναι ότι «υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης τέτοιων τεχνολογιών από ελληνικά χέρια. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε τεχνογνωσία από έξω. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια».

 

Το πάνελ συντόνισε ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, κύριος Παναγιώτης Σκιαδάς.

12