25Σεπτέμβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 Ιουλίου 2013

Δεύτερη μέρα (3 Ιουλίου)


Ενεργειακή αναβάθμιση και Κτίρια: Μια νέα ευκαιρία ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου

Πρώτο πάνελ: Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια στον αστερισμό της ενεργειακής αναβάθμισης

Θεματολογία: Η ανατέλλουσα επιχειρηματική ευκαιρία ενόψει της αναγκαίας αναβάθμισης των κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικά κτίρια κλπ). Η νέα κοινοτική νομοθεσία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020 στα δημόσια κτίρια, η αναμενόμενη εξοικονόμηση πόρων και οι συγκεκριμένοι στόχοι. Η ενεργός εμπλοκή του κράτους στην επικείμενη σταδιακή ανακαίνιση των 35.000 καταγεγραμμένων δημόσιων κτιρίων. Το κόστος των παρεμβάσεων και πώς μπορεί να καλυφθεί. Τα ιδιωτικά επαγγελματικά και τα τουριστικά κτήρια (κτήρια γραφείων, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία) σε αναζήτηση των βέλτιστων τρόπων ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδοτικών μέσων. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, η εμπειρία από την χρηματοδότηση αντίστοιχων έργων σε άλλες χώρες. Τα διεθνή μοντέλα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων. Τα πετυχημένα παραδείγματα και τα σχέδια της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της. Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ. Η προώθηση ιδιωτικών και δημόσιων συμπράξεων για την ανάπτυξη μικρών τοπικών ενεργειακών επενδύσεων.

Δεύτερο πάνελ: Η αναδυόμενη αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών

Θεματολογία: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), με βάση την υπουργική απόφαση του Ιουνίου 2011. Η λειτουργία μητρώου ΕΕΥ και ο διαδικτυακός τόπος www.escoregistry.gr. Η αναπτυσσόμενη νέα αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Ο καταλυτικός ρόλος των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και η εξεύρεση χρηματοδότησης. Η εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης μεγάλης διάρκειας, μεταξύ ΕΕΥ και τελικού καταναλωτή και τα νομικά κενά. Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (performance contracting) και η χρηματοδότηση τρίτων (third party financing) για ενεργειακά έργα. Οι επιμέρους τύποι των χρηματοδοτικών συμβάσεων: Η Σύμβαση συμμετοχής στα εξοικονομούμενα (shared savings). Η Σύμβαση Εγγυημένης Εξοικονόμησης (guaranteed savings). H εμπειρία και η μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες.

Τρίτο πάνελ: Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον». Συμπεράσματα και προτάσεις. Τα ενεργειακά πρότυπα, ο ενεργειακός επιθεωρητής, η εκπαίδευση.

Θεματολογία: Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» και τα συμπεράσματα εφαρμογής του. Οι επιμέρους ενεργειακές υπηρεσίες: Ο ενεργειακός επιθεωρητής και η ειδική εκπαίδευση. Ο ρόλος των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Η κατάταξη των κτιρίων σε εννέα ενεργειακές κλάσεις. Η σημασία των πιστοποιητικών στην αγορά ακινήτων. Η εφαρμογή των προτύπων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, η απαραίτητη επένδυση και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Η προστιθέμενη αξία στις κατοικίες από το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η εφαρμογή του προτύπου του Παθητικού Κτηρίου, η εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

Τέταρτο πάνελ: Οι νέες τεχνικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. Ενεργειακά υλικά, εφαρμογές και εξοπλισμός που συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.