25Σεπτέμβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 Απριλίου 2013

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ (2 Απριλίου)

 

Α΄ ΠΑΝΕΛ:  Επενδύσεις και έργα υποδομής στον αστερισμό του project financing και του ΕΣΠΑ

Οι τομείς που συμβάλλουν κατεξοχήν στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης: Οι στρατηγικές επενδύσεις, η μετατόπιση των πιστωτικών κριτηρίων για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων και έργων υποδομής στην Ευρώπη, από τη λογική του corporate στη λογική του project financing, τα τραπεζικά κριτήρια σχετικά με τα ώριμα και «ασφαλούς» απόδοσης έργα και επενδύσεις, η πολύτιμη συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η συμβολή του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου στην άμεση υλοποίηση μεγάλων έργων, επενδύσεων και υποδομών, τα ενδιαφέροντα και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από πλευράς ελληνικών τραπεζών σε συνδυασμό με το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης, η διαχρονική συμβολή του ενεργειακού και η αναγκαία ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Β΄ ΠΑΝΕΛ:  Η επανεκκίνηση των μεγάλων κατασκευαστικών έργων

H καταλυτική συμμετοχή του κατασκευαστικού κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας, οι δημοπρατήσεις που τρέχουν, οι προκλήσεις για την επανεκκίνηση των έργων, οι άμεσες προσδοκίες, οι δυσκολίες των εταιρειών, η ανάγκη συνεργασιών, ο ρόλος των τραπεζών.

 

Γ΄ ΠΑΝΕΛ:  Οι υπέρ-ώριμες επενδύσεις στα απορρίμματα

Το πάνελ χωρίζεται σε τρία μέρη.

1. Οι 13 διαγωνισμοί που «τρέχουν» στα πλαίσια των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) μέσα στο 2013,οι εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ την μεταβατική  περίοδο και η παρακολούθηση των έργων διαχείρισης των αποβλήτων, ο διαγωνισμός για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο καταλυτικός ρόλος της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το «δικονομικό» fast track.

2. Η μεγάλη πρόκληση των ΣΔΙΤ, η εφαρμοζόμενη μέθοδος του project finance, τα αδιευκρίνιστα σημεία σε σχέση με την χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν “bankable” τα νέα έργα, η δυνατότητα αξιοποίησης επικουρικής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος JESSICA, το ενδιαφέρον των τραπεζών, η επιτάχυνση των έργων.

3. Επενδύοντας σε μια πιο ποιοτική Ανακύκλωση, οι μπλε κάδοι, η διασφάλιση κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής στην ανακύκλωση, η door  to door ενημέρωση, οι επενδύσεις στην κομποστοποίηση, η αξιοποίηση των βιομηχανικών, μολυσματικών και τοξικών αποβλήτων ως ώριμη επενδυτική ευκαιρία, η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων από την ελληνική βιομηχανία και οι περιβαλλοντικές επενδύσεις.

 

Δ΄ ΠΑΝΕΛ:  Οι επίκαιρες επενδύσεις στη βιομάζα και στο βιοαέριο

Τα πλεονεκτήματα των επενδύσεων στη Βιομάζα και η προοπτική ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς. Η προσπάθεια ιδιωτών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να διαχειριστούν συστήματα βιομάζας ως τομέα ανάπτυξης με σημαντικές προοπτικές. Η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη εγχώριων επενδύσεων βιομάζας-βιοαερίου.