16Οκτώβριος2021

A-energy

Βρίσκεστε εδώ: Home ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 03 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Capture

 

09:00-09:30                Εγγραφές & Καφές
10:00-10.20                ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
 
• Ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος – Βουλή των Ελλήνων 
 
10:20-12:00          
Α’ ΠΑΝΕΛ: Ο ενεργειακός τομέας στον αστερισμό της ανασυγκρότησης 
 
• Συμμετοχές: 
κ. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Μίλτος Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρος, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
κ. Σπύρος Βάσσος, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ) - Παρουσίαση Έργων Α∆ΜΗΕ
κ. Ντίνος Μπενρουµπή, Αντιπρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσµος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΑΗ)
Εκπρόσωπος, Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (EΣΗΑΠΕ)
Παρέμβαση: κ. Ευριπίδης Δοντάς, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος
Συντονιστής: ∆ρ. Αντώνης Μεταξάς, ∆ιευθύνων Εταίρος, Μεταξάς και Συνεργάτες, ∆ικηγόροι και Νοµικοί
Σύµβουλοι
 
Το Επενδυτικό Πρόγραµµα της Συµβατικής Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΝέοΕνεργειακό Περιβάλλον
Παρουσίαση: κ. Ιωάννης Κοπανάκης, Γενικός ∆ιευθυντής Παραγωγής ∆ΕΗ Α.Ε.:
 
12:00-13:00            
Β’ ΠΑΝΕΛ: Αναπτυξιακά εργαλεία για επενδύσεις και έργα στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των ΑΠΕ
 
• Συμμετέχουν: 
κα. Βίκυ Αργυράκη, Project Officer, Unit 1 Renewable Energy, Executive 
Agency for Competitiveness and Innovation
κ. Γιάννης Ρέτσας,Διευθυντής Υποστήριξης Επενδυτών - INVEST IN GREECE
Mr. Arnaud Henin, Fund Manager Piraeus Equity Advisors 
κ. Αλέξης Χατζημπίρος, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (Δίκτυο Δάφνη)
κ. Νίκος Πέντσας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Παρέμβαση: κ. Κωστής Σταμπολής, Γενικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 
Παρουσιάσεις Έργων:
Ηλιοθερμικό Πάρκο Λασιθίου: κ. Ηλίας Κυριακόπουλος, Διευθύνων Εταίρος 
ΣΚ ΑΙΓΙΣ–Σύμβουλοι Επενδύσεων και Σχεδιασμού 
Ηλιοθερμικό Πάρκο Μπίμπας ΑΕΒΕ: κα Μαριλένα Μανιουδάκη, Αντιπρόεδρος Μπίμπας ΑΕΒΕ 
Συντονιστής: κ. Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος Ελληνοαραβικού Επιμελητηριού, τ. Υπουργός Ενέργειας
 
 
13:00-13:45 ΓΕΥΜΑ
 
14:00-15:00            
Γ’ ΠΑΝΕΛ: Αιολικά και υδροηλεκτρικά μπροστά στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος
 
Συμμετοχές: 
∆ρ. ∆ηµήτρης Τσαλέµης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Παναγιώτης Παπασταµατίου, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Αιολικής Ενέργειας
κ. Στυλιανός Ροντήρης, ∆ιευθυντής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας και Αιολικής Ενέργειας και Υβριδικών
Συστηµάτων, ∆ΕΗ Ανανεώσιµες
κ. Μανώλης Περράκης, ∆ιευθυντής Ανάπτυξης, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
κ. ΑθανάσιοςΤσαντίλας, Γενικός ∆ιευθυντής, Όµιλος ROKAS-IBERDROLA
κ. Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου GAMESA
κ. Ηλίας Κακιόπουλος, Μέλος ∆.Σ., Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών ΥδροηλεκτρικώνΈργων

Παρουσιάσεις έργων:
Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW, κ. Ιωάννης Αργυράκης, ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης
Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ∆ΕΗ Α.Ε.
Άλλα Έργα
Συντονιστής: κ. Μιχάλης Καϊταντζίδης, ∆ηµοσιογράφος, Euro2day
 
15:15-17:15              
Δ’ ΠΑΝΕΛ: Το «new deal» για τα Φωτοβολταϊκά και η εξωστρέφεια
 
Συμμετοχές:
∆ρ. Δηµήτρης Τσαλέµης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για
έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Aλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
κ. Νίκος Καλογεράκης, Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών
κ. Στέλλιος Λουµάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά
κ. Πάνος Μπίταρχας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος SOLAR CUBE
κ. ΓιώργοςΤζανίδης, ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης & Πωλήσεων Ελλάδας & Τουρκίας, CONERGY
κ. ∆ηµήτρης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος NEON ENERGY
κ. Μάριος Δράµαλης, Εκπρόσωπος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μελετητών/Εγκαταστατών Οικιακών
Φωτοβολταϊκών «Ήλιος»
 
Παρουσίαση: Το θεσµικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και η εµπειρία από τις αγορές Τουρκίας καιΒουλγαρίας:
κ. Παναγιώτης Κουτσίκος, Πρόεδρος Ελληνοτουρκικού και Ελληνοβουλγαρικού Επιµελητηρίου:
Παρουσίαση θεσµικού πλαισίου άλλων αγορών
Συντονίστρια: Άντα Σεϊµανίδη, αρχισυντάκτρια A-Energy Investment